ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ιστοσελίδα alepaseasylife.com περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΑΛΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (στο εξής η Εταιρεία) που εδρεύει στον Δήμο ΕΥΌΣΜΟΥ με ΑΦΜ 028523969, ηλεκτρονική διεύθυνση info@alepaseasylife.com και τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2310 600 120.

Η ΑΛΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς (εκτός καταστήματος) προϊόντων, με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά.

1. Παρουσίαση Προϊόντων: Εμπορική Ονομασία, Φωτογραφίες, Περιγραφές

Τα προϊόντα παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τη χρήση ενός μέρους ή του συνόλου των παρακάτω στοιχείων: Εμπορική Ονομασία, Περιγραφή, Επωνυμία Κατασκευαστή, Φωτογραφία, κτλ ενώ είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες για την εύκολη ανεύρεσή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερωθεί αναλυτικότερα για τα προϊόντα ή για τα ακριβή χαρακτηριστικά τους παρακαλείται να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας προκειμένου να καθοδηγηθεί στην αναζήτηση των πληροφοριών που επιθυμεί.

2. Παραγγελία: Υποβολή, Παραλαβή και Εκτέλεση

2.1. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα “Αποστολή Παραγγελίας”. Η αποστολή παραγγελίας ισοδυναμεί με δήλωση γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής από μέρους του πελάτη όλων των Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών, καθώς και των λοιπών συμπληρωματικών όρων (αποστολή, πληρωμή, επιστροφές κ.λπ.) που συνδέονται με την παραγγελία. Προς ενημέρωση του Πελάτη, οι σχετικοί όροι βρίσκονται πάντα αναρτημένοι στη βάση όλων των σελίδων του ιστότοπου. Η αποστολή της παραγγελίας από τον πελάτη αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την Απόδειξη Παραγγελίας που θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη “Καταχώρηση Παραγγελίας”) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην “Απόδειξη Παραγγελίας” θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

2.2. Παραλαβή παραγγελίας

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση ότι δρομολογήθηκε η προετοιμασία της, όπως περιγράφεται κατωτέρω. H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη “Συγκέντρωση προϊόντων ή Αναμονή για τραπεζική κατάθεση”. Μετά τη λήψη της παραγγελίας η εταιρεία μας προβαίνει σε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας και της δυνατότητας παράδοσής του στο πλαίσιο του αναγραφόμενου στην ιστοσελίδα χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή προβλήματα διαθεσιμότητας στο δίκτυο των προμηθευτών μας, ο Πελάτης ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς προκειμένου να αποφασίσει τη διαφοροποίηση ή την ακύρωση της παραγγελίας του.

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελμένων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθεί σα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

2.3. Ολοκλήρωση παραγγελίας

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με τίτλο “Έχει αποσταλεί”. Το ανωτέρω μήνυμα ενημερώνει τον Πελάτη ότι τα προϊόντα της παραγγελίας του έχουν συγκεντρωθεί και έχουν είτε παραδοθεί στη μεταφορική εταιρεία για την αποστολή τους στη διεύθυνση του πελάτη, είτε βρίσκονται στα γραφεία της Εταιρείας προκειμένου ο πελάτης να τα παραλάβει αυτοπροσώπως, ανάλογα με την προτίμησή του.

3. Ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας

Ο Πελάτης λαμβάνει ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας του μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο ίδιος και, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας, στην οθόνη του υπολογιστή του σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, στα στοιχεία της εταιρείας που αναφέρονται στο πεδίο “Επικοινωνία” της ιστοσελίδας.

4. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της καθώς αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τη ροή των πωλήσεων στα φυσικά καταστήματά της ή από το δίκτυο των προμηθευτών της. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εκ των υστέρων πρόβλημα διαθεσιμότητας, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

5. Παράδοση παραγγελίας

Εγκατάσταση εταιρείας: Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από την εγκατάσταση της εταιρείας που εδρεύει στον Δήμο Ευόσμου, υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός πέντε (7) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Αποστολή: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν του παραδόθηκε στον μεταφορέα. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο.

Χρόνος Παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας και επιβεβαιώνεται στην παραλαβή της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράτασης του χρόνου για την εκτέλεσή της. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

6. Ελαττωματικά Προϊόντα

Ως ελαττωματικό προϊόν μπορεί να θεωρηθεί ένα προϊόν το οποίο θα παραληφθεί από τον πελάτη σε μη ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση (πχ σπασμένο κ.λπ.), ή μη λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως ελαττώματα απλές φθορές της συσκευασίας του προϊόντος εφόσον το προϊόν είναι σε ικανοποιητική εμπράγματη κατάσταση και λειτουργικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα ενός προϊόντος συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη. Υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης για άλλους λόγους δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του προβλεπόμενου υπό του νόμου δικαιώματος (νόμιμης) υπαναχώρησης στην περίπτωση των καταναλωτικών συμβάσεων που συνάπτονται από απόσταση (όρος 8 του παρόντος). Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

6α. Διαδικασία Δήλωσης Ελαττωματικού Προϊόντος: Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα οφείλει να δηλώσει το προϊόν ως ελαττωματικό αμέσως μετά την παράδοση (εντός της ίδιας ημέρας) ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (αν πρόκειται για αργία ή μη εργάσιμες ώρες) στα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελαττωμάτων του προϊόντος από στελέχη της.

6β. Εγγυητική Ευθύνη της Εταιρείας

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δραστηριοποιείται εμπορικά ως μεταπωλητής και δεν τυγχάνει κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή εμπορικός διανομέας ή προμηθευτής στην ελληνική αγορά των προϊόντων τα οποία πωλεί. Ως εκ τούτου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση για τα προϊόντα αυτά και η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ του νόμου προβλεπόμενη, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στον όρο 6 του παρόντος. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται κατά περίπτωση με εγγύηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του αντιπρόσωπου ή του εμπορικού διανομέα ή του προμηθευτή τους και ο Πελάτης δύναται να πληροφορείται την πολιτική και τους όρους εγγύησης για κάθε προϊόν κατόπιν επικοινωνίας του με την εταιρεία μας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπηρεσίες και ιδίως συμβουλευτικές ως προς την σκοπιμότητα αγοράς συγκεκριμένου προϊόντος, ενόψει συγκεκριμένης εργασίας η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Συνεπώς, η Εταιρεία ούτε θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη, ούτε εγγυάται έναντι του Πελάτη προστασία για την καταλληλόλητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή εργασία.

7. Πολιτική Επιστροφών

Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα και να ζητήσετε αντικατάστασή τους (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα στο δίκτυό μας) ή επιστροφή των χρημάτων σας, στην περίπτωση κατά την οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητά μας σας παραδόθηκαν σε ελαττωματική/ προβληματική κατάσταση, όπως ενδεικτικά καταστροφές κατά την μεταφορά ή μη λειτουργικά ή εξαιτίας λαθών στην τιμολόγηση ή την αποστολή κ.λπ. ή το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε Η επιστροφή προϋποθέτει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του παραστατικού αγοράς, να είναι στην ακριβή κατάσταση της παραλαβής, συσκευασμένο και μη χρησιμοποιημένο, καθώς και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επιστροφών. Σημειώστε ανάλογα με το ζήτημα μπορεί να απαιτηθεί να προηγηθεί διάγνωση του ελαττώματος πριν εγκριθεί η επιστροφή.

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 όπως ισχύει

Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και φυσικού προσώπου-καταναλωτή παρέχεται εκ του νόμου στον καταναλωτή δικαίωμα (αναιτιολόγητης) υπαναχώρησης από την σύμβαση κατά τα παρακάτω ειδικώς οριζόμενα: Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε υπαναχώρηση από την αγορά σας από απόσταση βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013), εντός 14 ημερολογιακών ημερών την παραλαβή του προϊόντος. Η εν λόγω υπαναχώρηση ασκείται υποχρεωτικά εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Σημειώστε ότι η αξιοποίηση της εν λόγω νομοθετικής πρόνοιας αφορά στην εκ των υστέρων διαπίστωση ότι τα προϊόντα που παραγγείλατε μέσω διαδικτύου δεν ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας και δεν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε και όχι στην παροχή του δικαιώματος δοκιμαστικής ή προσωρινής χρήσης του προϊόντος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να αποκρούσει κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή το οποίο ασκείται κατά παράβαση του νόμου ή καταχρηστικώς και ιδίως αν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του καταναλωτή. Γι’ αυτό το λόγο το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Θα πρέπει να βρίσκεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Ως πελάτης πρέπει να μεριμνήσετε για την επιστροφή του προϊόντος και να καταβάλλεται τα έξοδα αποστολής, ενώ η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει εντός 14 ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για την αγορά του. ΔΕΝ δικαιούστε υπαναχώρηση (ακόμα και στην περίπτωση που συμβάλλεσθε ως καταναλωτής) στις περιπτώσεις που η καταβολή του τιμήματος και η παραλαβή των προϊόντων έχουν πραγματοποιηθεί στο φυσικό κατάστημα διότι η πώληση δεν θεωρείται από απόσταση. Αποστολή: η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη με εξαίρεση την περίπτωση όπου το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε. Η όποια αντικατάσταση/ πίστωση γίνεται μόνο μετά την παραλαβή του προϊόντος στην έδρα μας και αφού διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο το βάσιμο της αξίωσης αντικατάστασης ή πίστωσης.

9. Γενικοί όροι

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρεία ΑΛΕΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ στην Θεσσαλονίκη και η λειτουργία της ιστοσελίδας και η ερμηνεία των όρων χρήσης αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση (καταναλωτικές συμβάσεις), επαναλαμβάνεται, ότι εφαρμόζονται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με δικαστική απόφαση, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη). Αντιθέτως, ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.